Online Panel

Dựa trên nền tảng mạng xã hội nghề nghiệp với ưu thế cập nhật nhanh các xu hướng mới trong và ngoài nước, thói quen chia sẻ, trao đổi và thảo luận của cộng đồng cũng như nhu cầu phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên môn, chúng tôi phát triển chuỗi sự kiện Hospitality Talk như một trong những hoạt động trọng tâm của “Chương trình phát triển hệ thống nhân lực cao cấp ngành Du lịch, Nhà hàng & Khách sạn Việt Nam giai đoạn 2015 – 2020″.

Các sự kiện Hospitality Talk được tổ chức hàng tháng với các chủ đề phong phú được lựa chọn từ tất cả cả lĩnh vực trong ngành. Tham gia các sự kiện trực tuyến, người dùng có cơ hội trao đổi trực tiếp với các chuyên gia đầu ngành là những khách mời đặc biệt đang làm việc tại các tập đoàn lớn trong và ngoài nước cũng như gặp gỡ, chia sẻ với cộng đồng nhân lực ngành có cùng mối quan tâm.

Những sự kiện Hospitality Talk kỳ vọng mang đến giá trị lan tỏa  chuyên sâu cho cộng đồng nhân lực Du lịch, Nhà hàng & Khách sạn, góp phần trực tiếp nâng cao  chất lượng nguồn nhân lực ngành.