Mô Hình Cây Đào Tạo Dành Riêng Cho Nhà Hàng

Mô hình cây đào tạo là gì? Cây đào tạo bao gồm một mạng lưới các chương trình đào tạo được thiết kế nhằm thúc đẩy năng lực của từng cá nhân để đóng góp vào thành công của tập thể.

Với mỗi chương trình đào tạo, cá nhân sẽ nhận thức được tầm ảnh hưởng của các hành động mà họ thực hiện đối với tập thể nhằm nâng cao văn hóa đoàn kết, tôn trọng và biết ơn nhau. Hãy nhớ rằng, nhân viên đặt chân vào doanh nghiệp với những trải nghiệm và lượng kiến thức khác nhau vì thể hãy đề ra mục tiêu chung cho các nhân viên của bạn.

Hãy bắt đầu với cái nền. Một công ty sẽ xây dựng cái nền bao gồm giá trị cốt lỗi (core values), tầm nhìn (vision) và sứ mệnh (mission statements). Tất cả nhân viên của bạn phải nắm và am hiểu tất cả các giá trị này thông qua chương trình đào tạo.

Tiếp theo, chúng ta đến với phần thân cây nơi lưu trữ các thông tin mà mọi người cần nắm. Các thông tin này có thể liên quan đến thức ăn, kỹ năng tin học, vị trí từng bàn và nơi đặt các dụng cụ trong nhà hàng.

Từ đó chúng ta đi đến năm nhánh đào tạo khác nhau. Đầu tiên, chúng ta có nhân viên đón tiếp (host). Nhân viên đón tiếp cần được đào tạo kĩ lưỡng về sơ đồ và cách bố trí của nhà hàng, kỹ năng tin học và tổng quan về vận hành.

Chương trình đào tạo cho nhân viên phục vụ (servers) nằm trong nhánh thứ hai và ba; còn cho nhân viên pha chế (bartenders) thì thuộc nhánh thứ thư và năm. Tất cả các nhánh đào tạo này đều bắt đầu từ các bước cơ bản (basic) như trình tự phục vụ của nhân viên phục vụ và cách đong đếm của nhân viên pha chế. Sau khi hoàn tất nhánh một, mỗi cá nhân sẽ tiến đến phần đào tạo nâng cao (advanced) về hệ thống tin học, thực đơn và thành phần món ăn, sơ đồ và cách bố trí của nhà hàng.

Nhiều nhà hàng đã mắc sai lầm khi chỉ có một chương trình đào tạo. Điều này có thể khiến cho các nhân viên cảm thấy nhàm chán sau khi họ hoàn thành công việc và sẽ không gia các lớp đào tạo.

Bản thân cái cây sẽ đại diện cho lớp quản lý (managers), người sẽ kết nối cả đội lại với nhau. Trong khi việc đào tạo thường tập trung vào các vấn đề như chế biến món ăn, phương pháp định giá món ăn, chi phí lao động, v.v… thì tầm quan trọng của các kỹ năng mềm cũng không được xem thường. Hãy nhớ rằng thái độ nhân viên sẽ  ảnh hưởng đến trải nghiệm khách hàng. Chỉ khi quản lý lắng nghe, thấu hiểu và hợp tác hiệu quả với nhân viên thì việc vận hành nhà hàng mới trở nên hiệu quả, giảm thiểu trở ngại và gia tăng doanh thu.

Bước cuối cùng trong quá trình đào tạo là đảm bảo các kiến thức được vận dụng hiệu quả.

Cá nhân sau khi hoàn tất quá trình đào tạo cần liên tục trau dồi và hoàn thiện hơn kiến thức và kỹ năng của mình.

Duy trì một văn hóa nơi mà mọi người đều yêu thích công việc sẽ mang ảnh hưởng tích cực đến các nhân viên mới; qua đó thúc đẩy việc gắn bó và làm việc hiệu quả. Tất cả đều bắt đầu với việc đào tạo hợp lý.

Nguồn: Lueders, C. (2017). Restaurant Management: The Best Restaurant Training Model. [online] Restaurant Insider. Available at: https://upserve.com/restaurant-insider/if-youre-not-using-this-model-youre-training-restaurant-staff-the-wrong-way/?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=SocialSharing [Accessed 11 Jul. 2018].

Dịch: Hoa Huynh

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts