Vietnam Hospitality Network

Mạng Du lịch khách sạn Việt Nam (Vietnam Hospitality Network – VHN) là một dự án phi lợi nhuận hoạt động vì sự phát triển bền vững của ngành du lịch Việt Nam. VHN hoạt động dựa trên nguyên tắc “tương tác không giới hạn”, có khả năng kết nối và duy trì một môi trường tương tác đa chiều (Nhân lực – Trường đào tạo – Nhà tuyển dụng – Chuyên gia – Các tổ chức quản lý nhà nước) nơi mà mỗi thành viên đều tối ưu hóa lợi ích gồm: tạo dựng mối quan hệ chuyên nghiệp, nâng cao kỹ năng và trải nghiệm, phát triển cơ hội nghề nghiệp và kinh doanh.

Viết bình luận

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts